Hjemmegruppe

Kontoen er ikke autorisert til å logge på fra denne stasjonen
Hvis du har flere datamaskiner som kjører Windows, da er det mulig å koble dem til ved hjelp av HomeGroup. Hjemmegruppe gir en enkel vei å dele filer ...