C Programmering

Avkort fil Linux i C Lang
Som klart fra navnet "avkortet", betyr det å fjerne, rydde opp eller redusere størrelsen. Det er mange måter å kutte en fil mens du jobber med Linux-o...
Hvordan bruke Fsync-systemanrop i C
Fsync brukes til å koordinere en fils kjernetilstand med hvilken som helst lagringsenhet. Systemanropet til fsync () passerer (“spyler”) alt endret in...
Hvordan bruke avstemningssystemanrop i C
Meningsmåling () -funksjonen lar programmer multiplexere inn- og utdata gjennom en serie filbeskrivere. Med andre ord, meningsmåling () systemanrop er...
Hvordan bruke Velg systemanrop i C
Velg () systemanrop gjør det mulig for et system å holde rede på flere filbeskrivelser. Så det valgte systemanropet venter på at en av beskrivelsene e...
Hvordan bruke Lseek System Call i C
Lseek System-anropet har blitt brukt til å lese noen spesifikke tegn eller data fra en fil eller til å skrive noe innhold på den spesifikke plassering...
Hvordan bruke Skriv systemanrop i C
Systemanropet fungerer som den primære gatewayen mellom programmer og Linux-operativsystemkjernen. Selv om du nesten helt sikkert vil trenge å ha et s...
Hvordan bruke ATEXIT-funksjonen på C-språk.
Hvis du utfører en prosess i Linux-operativsystemet ditt og alt du vil ha en normal prosessavslutning, må du bruke atexit-funksjonen i koden din. Atex...
Koding med gaffel og exec ved eksempel i c
Tittelen på artikkelen vår inneholder to forskjellige funksjoner i C-språket som oppstår når du kjører et program i systemet vårt. Dessverre er det in...
Hvordan bruke Open System Call i C
Systemanropene brukes i Linux-distribusjonene for å gi en døråpning i Linux OS og programmene. Linux-operativsystemet bruker Glibc-biblioteket til å s...