Linux-kommandoer

Hva er meningen med chmod 755, og hvordan du utfører og verifiserer det?
I Linux er chmod en innebygd kommando som administrerer tilgangstillatelsen til filobjekter (filer og kataloger). Det kan tilordne grupper, brukere og...
Hvordan kjøre patch Command i Linux?
"Patch" er en kommando for å legge til patch-filer i kildekoden eller tekstfiler. Det tar input som en patch-fil og bruker forskjeller på originale fi...
Hvordan utføre flere curlforespørsler parallelt
Anta at du vil kjøre flere curlforespørsler samtidig, uansett årsak, si 10 forespørsler samtidig. Hvordan vil du gjøre det?? I denne opplæringen demon...
Hvordan bruke md5sum Command?
Vi har allerede diskutert i en annen opplæring om Linux sha1sum kommando for å kontrollere filens integritet. På samme måte er det på Linux-systemer f...
Hvordan bruke Linux Journalctl Command?
Linux-baserte systemer gir flere verktøy som hjelper til med å registrere og analysere systemlogger. Akkurat som “systemd”, Som er et kraftig verktøy ...
Hvordan sette vertsnavn ved hjelp av Hostnamectl Command?
De vertsnavn er en identitet til systemet og brukes av nettverkene til å søke i systemet. “hostnamectl”Er en Linux-kommando som brukes til å sette ver...
Hvordan kjøre script -kommando i Linux?
Skriptkommandoen brukes til å skrive eller registrere alle terminalprosesser. Etter å ha kjørt skriptkommandoen, begynner den å registrere alt som vis...
Hvordan fjerne en katalog i Linux
Å utføre CRUD-operasjoner i Linux er daglige rutineoppgaver som å opprette, lese, oppdatere og slette en fil eller katalog. Dette innlegget vil gå gje...
Hvordan vente på at en bestemt prosess skal fullføres i Linux
Hvis du opererer i et shell-skript av Linux og vil ha skriptets ønskede resultat, blir det obligatorisk for deg å bruke ventekommandoen i skriptet dit...