Filbehandling

Hvordan montere ISO-bildefiler i Linux
Denne artikkelen vil liste opp noen få metoder du kan bruke til å montere ISO-bildefiler i Linux. Etter montering av disse ISO-bildefilene, vil du kun...
Bruke Sys FileSystem i Linux
Som et virtuelt proc-filsystem er det et annet filsystem som kalles "sysfs" -filsystemet der informasjonen er eksportert i Linux-operativsystemet. Vi ...
Bruke Proc FileSystem i Linux
Et av de mest brukte simulerte filsystemene i Linux-operativsystemet er Proc-filsystemet. Dette filsystemet genereres på farten når systemet starter p...
Slik sletter du en partisjon i Linux?
Harddisken er vanligvis delt inn i logiske volumer som kalles partisjoner. Partisjoner hjelper deg med å organisere dataene dine og lar deg dermed enk...
Tell filer i katalogen rekursivt
Noen ganger er det nødvendig å finne ut nøyaktig antall filer som er tilgjengelige under en bestemt katalog. Problemet oppstår hvis katalogen innehold...
Er List Only Directories Recursively i Linux?
Ordet "rekursiv" refererer til det faktum at et Linux- eller Unix-operativsystemkommando håndterer innholdet i mapper, og hvis en mappe har undermappe...
Hvordan sjekke om et filsystem er montert i Linux?
Vi vet allerede at mange filsystemer brukes og støttes av Linux-operativsystemet, f.eks.g., ext2, ext3, ext4, FAT16, FAT32, og mye mer. Filsystemet er...
Hvordan lister jeg opp tomme kataloger i Linux?
Det meste av tiden dette spørsmålet oppstår, hvordan vil du liste den tomme filen og mappene når du jobber med det Linux-baserte operativsystemet? Tom...
Hvordan lister du bare filer som ikke er kataloger i Linux?
Du må ha forkunnskaper om hvordan du lister opp alle kataloger og mapper som ligger i Linux-systemer. Du har kanskje brukt “ls” -kommandoen til å gjør...